Walne Zebranie Członków Klubu – 8 czerwca 2018 r.

W związku z zaistniałą potrzebą zmiany regulaminu i podjęciem przez Zarząd odpowiedniej uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Klubu informujemy:

Walne Zebranie Członków Klubu odbędzie się:
w dniu 8 czerwca 2018 r. o godz. 17:00
w siedzibie Klubu:  ul. Floriańska 15, 38-200 Jasło (Biuro PTTK w Jaśle).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Stwierdzenie kworum spotkania.
 3. Powołanie Przewodniczącego Zebrania i protokolanta (wybór).
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Klubu.
 7. Wolne wnioski i oświadczenia.
 8. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Każdy z członków może zapoznać się z propozycją zmiany regulaminu zamieszczonej w Uchwale Zarządu nr 2/2018 cytowanej poniżej:

Uchwała nr 2/2018

w sprawie: zwołania walnego zgromadzenia członków

Na wniosek Prezesa, który zaproponował zwołanie walnego zgromadzenia członków w związku ze szczególną potrzebą zmiany regulaminu Klubu, zarząd przyjmuje jednogłośnie uchwałę o jego zwołaniu w dniu 8 czerwca 2018 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Klubu ul. Floriańska 15, 38-200 Jasło.

Zmiana regulaminu dotyczyłaby:

1. Zmiany treści opisu rozdziału III

z: ROZDZIAŁ III – Członkowie zwyczajni PTTK, ich prawa i obowiązki, zrzeszanie się członków zwyczajnych PTTK w Klubie.

na: ROZDZIAŁ III – Członkowie zwyczajni PTTK, członkowie honorowi Klubu, ich prawa i obowiązki, zrzeszanie się członków zwyczajnych PTTK w Klubie.

2. Dodania do Regulaminu Klubu § 15a o treści:

§15a

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Zarząd Klubu.
 2. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składki członkowskiej oraz nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy, ma prawo otrzymać odznakę klubową.

Zarząd zobowiązuje Prezesa do spełnienia obowiązku poinformowania członków w odpowiednim terminie o planowanym Walnym Zebraniu Członków.

Jasło, 24 maja 2018 r.

(podpisy)
Bartłomiej Wilk
Anna Madalińska
Wojciech Fic


Informacja zamieszczona w dniu 25 maja 2018 r. w związku z czym obowiązek poinformowania członków na 14 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia Członków zostaje spełniony.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.