Walne Zebranie Członków Klubu – 8 czerwca 2018 r.

W związku z zaistniałą potrzebą zmiany regulaminu i podjęciem przez Zarząd odpowiedniej uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Klubu informujemy:

Walne Zebranie Członków Klubu odbędzie się:
w dniu 8 czerwca 2018 r. o godz. 17:00
w siedzibie Klubu:  ul. Floriańska 15, 38-200 Jasło (Biuro PTTK w Jaśle).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Stwierdzenie kworum spotkania.
 3. Powołanie Przewodniczącego Zebrania i protokolanta (wybór).
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Klubu.
 7. Wolne wnioski i oświadczenia.
 8. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Każdy z członków może zapoznać się z propozycją zmiany regulaminu zamieszczonej w Uchwale Zarządu nr 2/2018 cytowanej poniżej:

Uchwała nr 2/2018

w sprawie: zwołania walnego zgromadzenia członków

Na wniosek Prezesa, który zaproponował zwołanie walnego zgromadzenia członków w związku ze szczególną potrzebą zmiany regulaminu Klubu, zarząd przyjmuje jednogłośnie uchwałę o jego zwołaniu w dniu 8 czerwca 2018 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Klubu ul. Floriańska 15, 38-200 Jasło.

Zmiana regulaminu dotyczyłaby:

1. Zmiany treści opisu rozdziału III

z: ROZDZIAŁ III – Członkowie zwyczajni PTTK, ich prawa i obowiązki, zrzeszanie się członków zwyczajnych PTTK w Klubie.

na: ROZDZIAŁ III – Członkowie zwyczajni PTTK, członkowie honorowi Klubu, ich prawa i obowiązki, zrzeszanie się członków zwyczajnych PTTK w Klubie.

2. Dodania do Regulaminu Klubu § 15a o treści:

§15a

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Zarząd Klubu.
 2. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składki członkowskiej oraz nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy, ma prawo otrzymać odznakę klubową.

Zarząd zobowiązuje Prezesa do spełnienia obowiązku poinformowania członków w odpowiednim terminie o planowanym Walnym Zebraniu Członków.

Jasło, 24 maja 2018 r.

(podpisy)
Bartłomiej Wilk
Anna Madalińska
Wojciech Fic


Informacja zamieszczona w dniu 25 maja 2018 r. w związku z czym obowiązek poinformowania członków na 14 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia Członków zostaje spełniony.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.