#JOG – Jasielska Odznaka Geocachingowa

Regulamin Jasielska Odznaka Geocachingowa

§ 1

Jasielska Odznaka Geocachingowa  jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Jaśle.

§ 2

Celem ustanowienia odznaki Jasielska Odznaka Geocachingowa jest promowanie regionu – poznawanie jego piękna, historii, przyrody, tradycji, kultury i zabytków, oraz popularyzacja turystyki pieszej w Beskidzie Niskim, poznawanie ich walorów przyrodniczych oraz krajoznawczych.

§ 3

Jasielska Odznaka Geocachingowa jest trójstopniowa.

§ 4

Jasielska Odznaka Geocachingowa może być zdobywana w czasie nieograniczonym.

§ 5

Jasielska Odznaka Geocachingowa może być zdobywana przez osoby nieletnie pod opieką osoby dorosłej z zachowaniem ostrożności.

§ 6

Jasielska Odznaka Geocachingowa w stopniu pierwszym (złotym) jest przyznawana po odnalezieniu 75 keszy znajdujących się na terenie powiatu jasielskiego.

Jasielska Odznaka Geocachingowa w stopniu drugim (srebrnym) jest przyznawana po zdobyciu stopnia pierwszego, odnalezieniu kolejnych 75 keszy na terenie powiatu jasielskiego oraz opublikowaniu 1 eventu  na terenie powiatu jasielskiego i uczestnictwie w nim.

Jasielska Odznaka Geocachingowa w stopniu trzecim (brązowym) jest przyznawana po zdobyciu stopnia drugiego, odnalezieniu kolejnych 100 keszy na terenie powiatu jasielskiego w tym po 3 dowolne kesze znajdujące się na terenie gmin wchodzących  w skład powiatu jasielskiego:Miasto Jasło, Gmina Jasło, Kołaczyce, Brzyska, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec.

§ 7

Do Jasielskiej Odznaki Geocachingowej zaliczają się tylko kesze w systemie geocaching.com

§ 8

Warunkiem odnalezienia kesza jest zalogowanie odnalezienia w serwisie geocaching.com.

§ 9

Keszer który chce uzyskać Jasielską Odznakę Geocachingową wysyła zgłoszenie na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie jaslo.pttk.pl na e-mail jasielskaodznakagc@wp.pl bądź złożenie go w biurze PTTK Jasło. Po poprawnej weryfikacji ubiegający się Keszer otrzyma maila o możliwości odpłatnego odbioru odznaki w biurze PTTK Jasło z możliwością wysyłki.

§ 10

Lista Keszerów, którzy zdobyli i zweryfikowali Jasielską Odznakę Geocachingową jest dostępna na stronie jaslo.pttk.pl

 

Zmiany w regulaminie Jasielskiej Odznaki Geocachingowej i wprowadzenie 3 stopnia odznaki na mocy uchwały nr 2/2018 Zarządu PTTK Jasło z dnia 16.03.2018.

Sprawdź czy spełniasz wymagania

Formularz weryfikacyjny

Lista zdobywców Jasielskiej Odznaki Geocachingowej

Koszt odznaki 8 zł
Koszt wysyłki 7 zł
Nr konta bankowego: 03 1600 1462 1815 7979 4000 0001
W tytule przelewów proszę podać swój login w systemie geocaching.com z dopiskiem jaslogc.
Informacje można uzyskać w biurze PTTK Jasło, telefonicznie bądź drogą mailową.